Eerste hulp en reanimatie
Pagina herzien: zaterdag 17 maart 2018

Punt 1: Let op gevaar

Let op! Gevaar.

Veiligheid is een belangrijk onderdeel van de hulpverlening. Risico's vermijden of tot een minimum beperken is erg belangrijk. Daarom is het eerste punt: Let op gevaar. Maar eigenlijk blijft dit tijdens de hele hulpverlening van groot belang.

Let op! De 5 belangrijke punten zijn geen onderdeel meer van de 27e druk van het Oranje Kruis. Ze zijn niet vervallen maar de stappen worden genomen wanneer ze noodzakelijk zijn voor de behandeling van het slachtoffer.

Definities:

Risico: Gevaar voor schade of verlies, de gevaarlijke of kwade kans of kansen die zich bij iets voordoen; Het verwachte verlies aan mensenlevens, gewonden, de verwachte schade en de ontwrichting van het economisch leven door een buitengewone natuurlijke gebeurtenis, en derhalve het produkt van risicofactoren en bijzondere risico`s.
Gevaar: Situatie, voorwerp of stof welk een risico, gevaar of bedreiging vormt voor het welzijn of het leven van mensen of voor gebouwen, het land of het milieu.
Veiligheid: Toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade.
Bron: http://www.woorden-boek.nl

Volgorde van in veiligheid brengen

In eerste instantie let je altijd op je eigen veiligheid. Je benadert het ongeval alleen als dit veilig kan. Niemand heeft er iets aan als je zelf ook slachtoffer wordt.

Ook let je op de veiligheid van de omstanders. Denk aan omstanders in de rook bij een brand of aan achteropkomend verkeer bij een aanrijding. Geef ze aanwijzingen en wijs op de gevaren. Wees overtuigend maar maak er geen strijd van als ze niet gehoorzamen.

Als laatst komt de veiligheid van het slachtoffer. Kijk altijd eerst of je het gevaar weg kan nemen. Een draaiende machine stil zetten of een gevaarlijke stof verwijderen bijvoorbeeld. Ga een slachtoffer niet onnodig verplaatsen. Zo kan je het letsel niet verergeren. Ligt het slachtoffer op de spoorrails of op een weg, is er instortingsgevaar of misschien zelfs ontploffingsgevaar, dan is zijn veiligheid in gevaar en moet je proberen hem naar een veilige plek te brengen. Doe dit alleen als je eigen veiligheid daarbij niet in gevaar komt. Verplaatsen van een slachtoffer doen we met de vervoersgreep van Rautek.

Beschermingsmiddelen

Verder zijn er nog allerlei middelen om jezelf te beschermen. Voorbeelden zijn: handschoenen, fluoriserend hesje, helm, oordopjes. Heb je ze nodig, draag ze dan ook.
Denk aan je eigen veiligheid.

Geen cookies

Je accepteert geen cookies waardoor wij o.a. geen advertenties kunnen laten zien. Advertenties vormen onze bron van inkomsten.

Cookie instellingen