Eerste hulp en reanimatie
Pagina herzien: dinsdag 15 september 2020

Reanimatie

Reanimatie-logo

Wat is het doel van reanimatie? Wanneer bel je 112? Waarom zijn de overlevingskansen in de afgelopen jaren zo gestegen? Na het lezen van deze pagina weet je de antwoorden. Zo wordt duidelijker waarom reanimeren belangrijk is en waarom de kreet "hoe eerder hoe beter" hier goed bij past.

Allerlei vitale organen in het lichaam, waaronder de hersenen, zijn afhankelijk van zuurstof. Als er sprake is van een circulatiestilstand (bloed staat stil in de vaten) verliest iemand in 5 tot 15 seconden het bewustzijn doordat de hersenen slecht tegen een tekort aan zuurstof kunnen. Tussen de 4-6 minuten treedt ernstige onherstelbare hersenbeschadiging op.

Doel reanimatie

Met reanimeren pompen we, door middel van borstcompressies, bloed rond zodat dit bloed zuurstof kan afgeven aan de vitale organen (hart, longen en hersenen). Beademing zorgt nieuw zuurstof in het bloed. In de meeste gevallen is bovenstaande niet genoeg om het lichaam weer "op te starten" maar wordt met reanimatie geprobeerd afsterving van weefsel van vitale organen te voorkomen. Het onomkeerbaar overlijden (de biologische dood) van het slachtoffer wordt vertraagd zodat professionele hulp tijd krijgt het slachtoffer te bereiken en de geavanceerde reanimatie handelingen uit te voeren.

Professionele hulp bellen

112 bellen

Een belangrijke stap bij de hulpverlening aan een slachtoffer met een circulatiestilstand is het zorgen voor professionele hulp. In de laatste richtlijnen (2015) bel je of laat je na het controleren van het bewustzijn 112 bellen.

Dit een logische stap omdat, of het nu wel of niet om een reanimatie gaat, de professionele hulp van een ambulance nodig is en iedere seconde telt. Ook word je door de centralist van de meldkamer geholpen bij je hulpverlening. De speakerfunctie van je telefoon is daarbij een handige optie. Zo kun je het slachtoffer helpen en tegelijk met de 112-centralist overleggen.

Overlevingskans

De kans van overleven bij een reanimatie wordt steeds groter. Dit komt doordat steeds meer mensen kunnen reanimeren, de beschikbaarheid van steeds meer AED’s (Automatische Externe Defibrilator) en de burgerhulpverlening (hartslagnu.

Alleen het starten van een reanimatie geeft het slachtoffer een kans te overleven. Niets doen betekent geen kans op overleven. Onderzoek heeft aangetoond dat borstcompressies op een gezond hart met een goede techniek geen schade oplevert voor het slachtoffer. Laat of niet starten verkleint de kans op overleven. Dus bij twijfel, start met reanimeren.

Nederlandse Hartstichting

Eén op de drie Nederlanders sterft aan een hart- of vaatziekte en bijna 1 miljoen is hart- of vaatpatiënt. Daarom doet de Nederlandse Hartstichting wetenschappelijk onderzoek en geven ze voorlichting over hart- en vaatziekte. Zij kunnen hun werk enkel en alleen doen door financiële steun van bevolking en bedrijven omdat ze geen overheidssteun ontvangen. Steun de Nederlandse Hartstichting!

Uitleg reanimatie richtlijn: NRR en BRC aan de hand van de ERC richtlijnen 2015.
Geen cookies

Je accepteert geen cookies waardoor wij o.a. geen advertenties kunnen laten zien. Advertenties vormen onze bron van inkomsten.

Cookie instellingen