Eerste hulp en reanimatie
Pagina herzien: dinsdag 21 februari 2023

Bewustzijn en ademhaling controleren

Hoe controleer je iemands bewustzijn? Met welke techniek controleer je de ademhaling? Welke conclusie kun je hierna trekken? Goed controleren van het bewustzijn en de ademhaling zorgt ervoor dat je sneller weet wat je slachtoffer mankeert en dat de nodige (professionele) hulp voor het slachtoffer beter op gang komt.

Controleer het bewustzijn

Als eerste controleer je het bewustzijn van het slachtoffer. Benader het slachtoffer aan de kant van zijn gezicht. Zo hoeft hij zijn hoofd niet onnodig te draaien. Spreek het slachtoffer aan. Geeft hij/zij antwoord? Zoek dan uit wat er aan de hand is.

Vraag een slachtoffer die bewusteloos lijkt, luid en duidelijk: "Gaat het?". Als het slachtoffer niet reageert schudt je zacht aan zijn schouders. Dit doe je omdat het slachtoffer iets aan het gehoor zou kunnen mankeren.

Geen reactie?

Reageert het slachtoffer niet dan heb je hulp nodig. Vraag een omstander 112 te bellen en indien mogelijk een AED’s (Automatische Externe Defibrilator) te halen. Ben je alleen met het slachtoffer, bel dan zelf en zet je telefoon op speaker-functie, zodat je door kan met de hulpverlening. Is er een AED dicht in je buurt (dezelfde ruimte of net daarbuiten) dan kun je deze snel halen.

Belangrijke tip! Vraag je een groep wie er wil helpen, dan krijg je meestal geen reactie. Mensen in groepen reageren vaak niet. Ondanks dat dit een natuurlijke reactie is duurt de hulpvraag daardoor langer. Wijs liever iemand direct aan. Deze persoon zal juist minder snel weigeren te helpen.

Ademhaling controleren

Nadat je hebt vastgesteld dat het slachtoffer bewusteloos is en de professionele hulpverlening is gealarmeerd ga je controleren of het slachtoffer ademt.

  1. Draai het slachtoffer indien nodig van de buik naar de rug.
  2. Leg je hand aan de kant van het hoofd op het voorhoofd van het slachtoffer.
  3. Zet je vingertoppen van wijs- en middelvinger van de andere hand aan de onderkant van de kinpunt. Druk niet op het zachte gedeelte want dan sluit je de luchtweg af. Til de kin iets omhoog. Dit heet de Kinlift.
  4. Kantel het hoofd iets achterover.
  5. Ga nu met je hoofd boven het gezicht van het slachtoffer hangen. Je kijkt daarbij naar de kant van de borst/buik van het slachtoffer en houdt je wang vlak boven de mond.

In deze houding kun je kijken (naar buik en borstkas), luisteren (oor dichtbij neus en mond) en voelen (wang boven de mond) of er een normale, abnormale of geen ademhaling is.

Deze controle doe je maximaal 10 seconden lang. Een volwassen persoon ademt ongeveer 12 tot 16 keer per minuut. Bij een normale ademhaling tel je in 10 seconden dus ongeveer 2 of 3 ademhalingen. Kinderen ademen iets sneller. Controleer niet te kort. Je kunt dan niet goed meten hoe de ademhaling is.

Conclusie

Heb je de ademhaling van het bewusteloze slachtoffer goed gecontroleerd? Dan kun je 3 dingen ontdekt hebben. Het slachtoffer heeft een normale, een abnormale of geen ademhaling. Als je geen (normale) ademhaling hebt gezien of niet zeker bent, start dan de reanimatie. Let op dat je gaspen niet met een normale ademhaling verward.

Als het slachtoffer normaal ademt, leg je het slachtoffer in de stabiele zijligging en controleer je de ademhaling maximaal om de minuut, 10 seconden. Leg daarvoor een hand met gespreide vingers op de bovenbuik net onder de borstkas met je vingers naar het hoofd wijzend. Je andere hand met gespreide vingers ertegenover op de rug. Dit blijf je doen tot de ademhaling verandert of tot het ambulance-personeel het slachtoffer van je overneemt. Als je geen ademhaling (meer) voelt draai je het slachtoffer op de rug en start je de reanimatie.

Je start de reanimatie van een volwassene altijd met de borstcompressies.

Stoppen met reanimeren of niet starten

Je start niet met een reanimatie bij:

Als je eenmaal bent begonnen met reanimeren stop je niet meer:

Vind je de penning voor het starten van de reanimatie of wanneer de reanimatie al gestart is, stop dan. Geef dit door aan de centralist van 1-1-2. Als leek mag je starten of doorgaan met reanimeren bij het aantreffen van de penning of tattoo. Je bent niet strafbaar. Maar bedenk wel dat je tegen de wil van het slachtoffer in gaat. Weet wel dat de kans groot is dat het ambulance-personeel jouw reanimatie niet zal voortzetten.

Uitleg reanimatie richtlijn: NRR en BRC aan de hand van de ERC richtlijnen 2021.