Eerste hulp en reanimatie
Pagina herzien: dinsdag 15 september 2020

Bewustzijn en ademhaling controleren

Hoe controleer je iemands bewustzijn? Met welke techniek controleer je de ademhaling? Welke conclusie kun je hierna trekken? Goed controleren van het bewustzijn en de ademhaling zorgt ervoor dat je sneller weet wat je slachtoffer mankeert en dat de nodige (professionele) hulp voor het slachtoffer beter op gang komt.

Controleer het bewustzijn

Controleer bij ieder slachtoffer als eerst het bewustzijn. Een zittend slachtoffer, maar ook een liggend slachtoffer, benader je aan de kant van zijn gezicht. Spreek het slachtoffer aan. Geeft hij/zij antwoord? Zoek dan uit wat er aan de hand is.

Hoe kun je een slachtoffer, die bewusteloos lijkt, aanspreken? Je kunt een simpele opdracht geven als: "Doe je ogen eens open" of "Kijk mij eens aan". Schudt zacht aan de schouders. Dit doe je omdat het slachtoffer iets aan het gehoor zou kunnen mankeren.

Geen reactie?

Reageert het slachtoffer niet dan heb je hulp nodig. Vraag een omstander 112 te bellen en indien mogelijk een AED’s (Automatische Externe Defibrilator) te halen. Ben je alleen met het slachtoffer, bel dan zelf en zet je telefoon op speaker-functie, zodat je door kan met de hulpverlening. Is er een AED dicht in je buurt dan kun je deze snel halen.

Nog een belangrijke tip! Vraag niet aan een groep wie er wil helpen. Mensen in groepen reageren vaak niet. Ondanks dat dit een natuurlijke reactie is duurt de hulpvraag langer. Wijs liever iemand direct aan. Deze persoon zal juist minder snel weigeren te helpen.

Ademhaling controleren

Nadat je hebt vastgesteld dat het slachtoffer bewusteloos is en de professionele hulpverlening is gealarmeerd ga je controleren of het slachtoffer ademt.

  1. Draai het slachtoffer indien nodig van de buik naar de rug.
  2. Leg je hand aan de kant van het hoofd op het voorhoofd van het slachtoffer.
  3. Zet je vingertoppen van wijs- en middelvinger van de andere hand aan de onderkant van de kinpunt. Druk niet op het zachte gedeelte want dan sluit je de luchtweg af. Til de kin iets omhoog. Dit heet de Kinlift.
  4. Kantel het hoofd iets achterover.
  5. Ga nu met je hoofd boven het gezicht van het slachtoffer hangen. Je kijkt daarbij naar de kant van de borst/buik van het slachtoffer en houdt je wang vlak boven de mond.

In deze houding kun je kijken (naar buik en borstkas), luisteren (oor dichtbij neus en mond) en voelen (wang boven de mond) of er een normale, abnormale of geen ademhaling is.

Deze controle doe je maximaal 10 seconden lang. Een volwassen persoon ademt ongeveer 12 tot 16 keer per minuut. Bij een normale ademhaling tel je in 10 seconden dus ongeveer 2 of 3 ademhalingen. Kinderen ademen iets sneller. Controleer niet te kort. Je kunt dan niet goed meten hoe de ademhaling is.

Conclusie

Heb je de ademhaling van het bewusteloze slachtoffer goed gecontroleerd? Dan kun je 3 dingen ontdekt hebben. Het slachtoffer heeft een normale, een abnormale of geen ademhaling. Als je geen (normale) ademhaling hebt gezien of niet zeker bent, start dan de reanimatie. Let op dat je gaspen niet met een normale ademhaling verward.

Als het slachtoffer normaal ademt, leg je het slachtoffer in stabiele zijligging en controleer je de ademhaling maximaal om de minuut, 10 seconden. Leg daarvoor een hand met gespreide vingers op de bovenbuik net onder de borstkas met je vingers naar het hoofd wijzend. Je andere hand met gespreide vingers ertegenover op de rug. Dit blijf je doen tot de ademhaling verandert of tot het ambulance-personeel het slachtoffer van je overneemt. Als je geen ademhaling (meer) voelt draai je het slachtoffer op de rug en start je de reanimatie.

Je start de reanimatie van een volwassene altijd met de borstcompressies.

Stoppen met reanimeren of niet starten

Als je eenmaal bent begonnen met reanimeren stop je niet meer totdat: iemand je na 2 minuten overneemt, ambulance-personeel zeg dat je mag stoppen of het slachtoffer duidelijke tekenen van leven geeft. Een andere rede kan zijn dat je totaal uitgeput bent.

Een aparte regel is het vinden van een niet-reanimeren penning. Vind je de penning voor het starten van de reanimatie dan stop je de reanimatie. Geef dit ook door aan de centralist van 1-1-2. Vind je de penning als de reanimatie al gestart is, dan mag je zelf beslissen; stoppen of doorgaan en de beslissing aan de professionele hulp overlaten. Weet wel dat de kans groot is dat het ambulance-personeel jouw reanimatie niet verder zal voortzetten.

Uitleg reanimatie richtlijn: NRR en BRC aan de hand van de ERC richtlijnen 2015.
Geen cookies

Je accepteert geen cookies waardoor wij o.a. geen advertenties kunnen laten zien. Advertenties vormen onze bron van inkomsten.

Cookie instellingen