Eerste hulp en reanimatie
Pagina herzien: zaterdag 17 maart 2018

Oproepcriteria traumahelikopter

De traumahelikopter wordt natuurlijk niet zomaar opgeroepen. Hiervoor zijn criteria opgesteld. Deze zijn te verdelen in primaire en secundaire oproepen.

Primaire oproep

De primaire oproep wordt gedaan door de meldkamer. Als de centralist een melding krijgt waarbij hij inschat dat het MMT nodig zal zijn dan kan hij de traumaheli direct oproepen.

Enkele voorbeelden waarbij de centralist direct de traumaheli ingeschakeld:

Deze lijst is niet volledig. Er zijn meer situaties waarbij de traumahelikopter ingezet wordt.

Secundaire oproep

Bij een secundaire oproep wordt het MMT pas opgeroepen als de ambulance die ter plaatse is dit nodig vindt. De ambulance meldt aan de meldkamer (MKA) dat de traumaheli nodig is en de meldkamer roept daarna de helikopter op. De beslissing van de ambulanceverpleegkundige om het MMT op te roepen kan allerlei redenen hebben. Zolang een slachtoffer niet stabiel is kan hij/zij nog niet vervoerd worden naar een ziekenhuis en kan een ingreep door een MMT arts hier misschien verandering in brengen.