Eerste hulp en reanimatie
Pagina herzien: zaterdag 17 maart 2018

De huisartsenpost

Huisartsenposten (HAP) verzorgen de opvang van zieken als de normale diensttijden van de huisartsen erop zitten. Deze diensten bij de huisartsenpost worden door huisartsen zelf ingevuld. Het kan dus best zijn dat je op een huisartsenpost de eigen huisarts tegenkomt. Huisartsenposten hebben dezelfde functie als de huisarts overdag met die uitzondering dat ze zich meer op de acute en dringende gevallen richten.

Beoordeling (traige)

Je kunt de huisartsenpost bellen voor advies maar ook voor een afspraak. De assistent zal aan de hand van het verhaal een prioriteit toekennen en vragen om langs te komen of om te wachten tot de volgende dag de eigen huisarts beschikbaar is. De prioriteit bepalen heet traige. Aan de hand van de prioriteit wordt de tijd van de afspraak bepaald. Ook bij bezoek aan de huisartsenpost is het dus aan te raden eerst te bellen omdat het bij drukte soms wel enige tijd kan duren voor je aan de beurt bent. Thuis wachten is dan meestal toch prettiger dan in de wachtkamer.

Het heeft de voorkeur om als het kan gewoon bij je eigen huisarts op consult te gaan in plaats van bij de huisartsenpost omdat deze meer bekend is met de persoon en het gezin en eventueel de geschiedenis. Daarnaast kan je daarna als dit nodig is bij je eigen huisarts onder controle blijven.

Voor iemand anders bellen

Bel je voor een slachtoffer de huisartsenpost dan is het handig om van tevoren even te informeren naar legitimatie, adres en verzekering gegevens. Tijdens het gesprek aan de telefoon zal de assistente om het verzekeringsnummer of het BSN (burger service nummer: voorheen SOFI nummer) vragen. Dit om administratieve rede en om de kosten van het consult te kunnen verrekenen.

Huisartsenpost spoedauto

De huisartsenpost heeft een spoedauto tot de beschikking. Deze kan ingezet worden als er klachten zijn waarbij het medisch niet verantwoord is om te reizen. Op deze spoedauto is allerlei apparatuur aanwezig zoals zuurstof en een aed. Maar ook medicatie. Zo kan snel hulp verleend worden.

De auto wordt bestuurd door een chauffeur die een opleiding heeft gevolgd om medische bijstand te verlenen. Hij kan bijvoorbeeld apparatuur klaarmaken of medicijnen voorbereiden voor de arts. De auto's van de huisartsenpost zijn net als de ambulances geel met rood/blauwe striping en er staat ambulance of huisarts op. Ze hebben zwaailicht en sirene en kunnen snel ter plaatse zijn als dit nodig is. De aanrijtijd moet net als bij de ambulance rond de 15 minuten zijn. De spoedauto staat paraat bij de huisartsenpost.