Eerste hulp en reanimatie
Pagina herzien: maandag 20 februari 2023

Privacy- en cookieinformatie

In dit privacy en cookiebeleid leggen we uit hoe we omgaan met uw persoonsgegevens. IkEHBO.nl spant zich in om uw privacy te beschermen. Wat verzamelen, gebruiken, verstrekken, bewaren wij van onze bezoekers? Je leest het hier.

Toepassingsgebied

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op het hele domein en de subdomeinen van IkEHBO.nl ongeacht welk deel van de website je gebruikt en op welk platform je de website bezoekt.

Welke persoonsgegevens verzamelen we

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die rechtstreeks of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Gegevens die geanonimiseerd of geaggregeerd zijn, zodat deze niet meer kunnen worden gebruikt om een specifieke natuurlijke persoon te identificeren, hetzij in combinatie met andere informatie hetzij anderszins, beschouwen we niet als persoonsgegevens.

Als je van onze website gebruik maakt verzamelen we gegevens van u.

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens

De persoonsgegevens die we verzamelen zijn bedoelt om u de beste ervaring met het gebruik van onze website te geven, de website te verbeteren en om advertenties te personaliseren zodat we de inkomsten uit de website vergroten.

Hoe komen we aan uw persoonsgegevens

We proberen het gebruik van persoonsgegevens tot een minimum te beperken met in acht neming van de bovenstaande redenen. We vragen alleen gegevens die we strikt noodzakelijk nodig hebben. Op dit moment gebruiken we alleen cookies waarin persoonsgegevens opgeslagen worden en wordt uw keuze van cookieniveau opgeslagen voor een volgend bezoek.

Hoe kunt u uw persoonsgegevens inzien, corrigeren of laten verwijderen

We respecteren uw recht op inzage van uw persoonsgegevens en uw rechten om deze te corrigeren, om verwijdering ervan te verzoeken of ons te vragen ons gebruik ervan te beperken, zoals vereist door toepasselijke wetgeving. We nemen ook maatregelen om te zorgen dat de persoonsgegevens die we verzamelen, nodig, juist en bijgewerkt zijn.

Hoe we uw persoonsgegevens kunnen delen

Uw persoonsgegevens verstrekken wij alleen aan derden die ze nodig hebben om een dienst op onze site aan te bieden (google adsense, google analytics). Verstrekking kan vereist zijn om u toegang te kunnen bieden tot onze Diensten, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om onze Gebruiksvoorwaarden uit te voeren, om onze marketing- en advertentieactiviteiten mogelijk te maken. We proberen de hoeveelheid persoonsgegevens die we verstrekken zo veel mogelijk te beperken tot wat rechtstreeks relevant en noodzakelijk is voor het specifieke doel. Wij verkopen of verhuren uw persoonsgegevens niet en verstrekken ze niet op enige andere wijze aan derden voor hun marketing- en advertentiedoeleinden die geen binding hebben met IkEHBO.nl.

Hoe we uw persoonsgegevens bewaren

We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de Diensten te bieden waarom u hebt verzocht of voor andere belangrijke doeleinden, zoals het voldoen aan onze juridische verplichtingen, het oplossen van geschillen en het uitvoeren van ons beleid.

Cookies en soortgelijke technologieën

Onze website maakt gebruik van cookies om voor u een betere, snellere en veiligere ervaring te bieden. Deze zijn bestemd voor advertentie- en marketingdoeleinden. Door middel van de cookietool kunt u het gebruik van cookies (waarin persoonlijke gegevens kunnen worden opgeslagen enigszins beperken tot het niveau waaronder de website niet meer werkt.

Hoe we uw persoonsgegevens beveiligen

We beveiligen uw persoonsgegevens met behulp van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de kans op verlies, misbruik, onbevoegde toegang, verstrekking en wijzigingen te minimaliseren. Als u denkt dat er misbruik is gemaakt van uw gegevens, neemt u dan contact met ons op.

Contact met ons opnemen

Als u een vraag of klacht heeft over onze privacyverklaring of onze omgang met privacygegevens, kunt u met ons contact opnemen via het Contactformulier.

Uw recht om klachten in te dienen bij een autoriteit op het gebied van gegevensbescherming blijft ongewijzigd.