Eerste hulp en reanimatie
Pagina herzien: zaterdag 17 maart 2018

EHBO toets: Shock

Deze EHBO toets test door 10 vragen je kennis over shock. Succes!

 1. Wat bedoelen we in de EHBO met shock?
  Dat je heel erg geschrokken bent.
  Een te kort aan rondpompend volume in de bloedvaten.
  Een elektrische stroom door het lichaam.

 2. Stelling 1: Shock heeft een duidelijke ontwikkelsnelheid en verloop.
  Stelling 2: Als eerstehulpverlener kun je door juist handelen het slachtoffer uit shock halen.
  Stelling 1 is juist.
  Stelling 2 is juist.
  Stelling 1 en 2 zijn juist.
  Stelling 1 en 2 zijn onjuist.

 3. Door welke oorzaak treedt geen shock op?
  Een hartinfarct.
  Een ernstige allergische reactie.
  Een grote wond met veel bloedverlies.
  Een beroerte.
  Veel vochtverlies door braken of diarree.

 4. Het is belangrijk voor een eerstehulpverlener (EHBO'er) de ernst van de shock te weten.
  Ja, dan kan hij door snel handelen de shock opheffen.
  Ja, dan weet je of je de huisarts moet bellen of 112.
  Nee, dit is niet belangrijk voor het handelen van de eerstehulpverlener.

 5. Wat vertelt de shockspiraal/cirkel ons?
  Het vertelt het verloop van de shock.
  Het geeft aan wat je moet doen om de shock te verhelpen.
  Het geeft de tijd aan die je nog hebt voor het slachtoffer overlijdt.

 6. Wat is geen symptoom van shock?
  Bleke klamme huid.
  Ingevallen gezicht en spitse neus.
  Dorstig zijn.
  Hyperactief zijn.
  Bewusteloosheid.
  Misselijkheid.

 7. Wat is geen goede handeling bij shock?
  Let op gevaar.
  Laat het slachtoffer liggen in de positie waarin je hem vindt.
  Stelp uitwendig bloedverlies.
  Bel 112.
  Zet het slachtoffer in rechtop zittende of halfzittende houding.
  Bescherm slachtoffer tegen de kou.
  Laat het slachtoffer in shock niet alleen.

 8. Wat is de meest ideale positie bij shock?
  Half zittende of rechtop zittende houding.
  Liggend met een kussen onder het hoofd en de benen opgetrokken.
  Altijd in stabiele zijligging.
  Plat op de rug zonder een kussen onder het hoofd.

 9. Stelling 1: Een slachtoffer met shock mag je nooit te drinken geven ook al heeft hij dorst.
  Stelling 2: Leg altijd een kussen onder het hoofd.
  Stelling 1 is juist.
  Stelling 2 is juist.
  Stelling 1 en 2 zijn juist.
  Stelling 1 en 2 zijn onjuist.

 10. Bij shock geldt:
  Kijk hoe de shock zich ontwikkelt en bel dan 112.
  Bel bij shock altijd 112 en meldt dat het om shock gaat.
  Probeer eerst zelf de shock op te lossen en bel ander de huisarts of 112.