Eerste hulp en reanimatie
Pagina herzien: maandag 16 september 2019

EHBO toets: reanimatie

Deze EHBO toets test je kennis over reanimatie volgende de nieuwe richtlijnen (2016)... Succes!

 1. Waarop ligt de nadruk bij reanimatie?
  Beademen.
  Borstcompressies.
  Bewustzijn controleren.
  Bloedsomloop controleren.

 2. Wat moet je NIET doen voor je met het reanimeren start?
  1-1-2 bellen.
  Het slachtoffer verplaatsen naar de begane grond.
  Huisdieren opsluiten, de voordeur open zetten en het licht aan doen.
  De ademhaling en het bewustzijn controleren.

 3. Hoe lang moet de ademhaling gecontroleerd worden?
  10 seconden.
  5 seconden.
  Tot je zeker bent van wel of geen ademhaling.
  Tot de AED er is.

 4. De goede manier van handelen bij een reanimatie van een volwassene is:
  Let op gevaar, controleer bewustzijn, controleer ademhaling en circulatie, bel 112, start de reanimatie (15 compressies, 2 beademingen), haal de AED of laat deze halen en sluit deze aan.

  Zorg voor veiligheid, controleer bewustzijn, bel 1-1-2 en zorg voor een AED, controleer ademhaling, start reanimatie (30 borstcompressies, 2 beademingen), sluit de AED aan zodra beschikbaar.

  Zorg voor veiligheid, spreek slachtoffer aan (en schudt aan), roep om hulp, controleer ademhaling, (laat) 1-1-2 bellen en AED halen, start reanimatie (30 borstcompressies en 2 beademingen), sluit de AED aan zodra beschikbaar.

  Let op gevaar, controleer bewustzijn en ademhaling, (laat) 1-1-2 bellen en AED halen, start reanimatie (30 borstcompressien, 2 beademingen), sluit de AED aan zodra beschikbaar.


 5. Stelling 1: Iedere eerstehulpverlener (EHBO'er) mag een beademingsballon gebruiken.
  Stelling 2: Een eerstehulpverlener (EHBO'er) mag niet reanimeren zonder een beademingsmasker of beademingsdoekje.
  Stelling 1 is juist.
  Stelling 2 is juist.
  Beide stellingen zijn juist.
  Beide stellingen zijn onjuist.

 6. Wat is de goede verhouding tussen borstcompressies / beademingen?
  20 / 5
  2 / 30
  15 / 2
  30 / 2

 7. Hoe diep moet de borstkas worden ingedrukt?
  10 cm.
  5-6 cm.
  Op het gevoel.
  4-5 cm.

 8. Wat is de frequentie van de borstcompressies?
  30 keer in 1 minuten.
  Zo snel als je kan.
  100 - 120 keer per minuut.
  Maximaal 100 keer per minuut.

 9. Wat is GEEN rede om een reanimatie te stoppen?
  Het slachtoffer geeft duidelijke tekenen van leven.
  Je denkt dat het geen zin meer heeft.
  Je bent volledig uitgeput.
  Het ambulancepersoneel zegt dat je kan stoppen.

 10. Als je met 2 hulpverleners bent:
  moet je om de 2 minuten wisselen.
  kan 1 reanimeren en de ander op de ambulance opwachten.
  gaat 1 beademen en 1 geeft borstcompressies.
  moet je bepalen wie het best kan helpen.