Eerste hulp en reanimatie
Pagina herzien: zaterdag 17 maart 2018

Eerste hulp bij sportletsels (EHbSO)

Vaak zijn bij grote sportevenementen EHBO-ers aanwezig. Bij kleinere evenementen kun je als toeschouwer, trainer of andere vrijwilliger langs de lijn te maken krijgen met sportongevallen. Eigenlijk verschillen sportongevallen niet zo zeer van gewone ongevallen. In ieder geval niet in letsel en behandeling. Het enige verschil is de instelling van de sporter (of zijn achterban, coach, teamleden, e.d.). Veel sporters willen eigenlijk maar 1 ding en dat is door met sporten.

Sporters mentaliteit

Natuurlijk is dit gevoel van door willen gaan best te begrijpen. Als je sport in competitie verband wil je maar een ding en dat is de beste zijn of worden en dit kan nou eenmaal niet als je aan de kant zit. Dus ook bij blessure zal een sporter door willen, verstandig of niet.

In zo'n geval heb je als eerstehulpverlener (EHBO'er) een aantal keuzes. Je helpt de sporter als dit kan op zo'n manier dat hij verder kan of je probeert de sporter ervan te overtuigen dat het beter is te stoppen. Er kan ook door de EHBO vereniging een beleid vastgesteld zijn. De beslissing om wel of niet door te sporten ligt altijd bij de sporter. Goed advies van een eerstehulpverlener (EHBO'er) kan een goede beslissing nemen makkelijker maken.

Wat wordt van de EHBSO-er verwacht

Het is belangrijk om goede afspraken te maken met de organisatie of vereniging. Er kunnen van beide kanten verwachtingen zijn over de dienst en om problemen te voorkomen moeten deze besproken worden. Verleen je eerste hulp vanuit een EHBO-vereniging dan zijn deze afspraken er misschien al. Dan is het goed om deze ook te weten.

Ook is het handig om te weten wie aanspreekpunt is. Soms is er op een locatie al materiaal aanwezig wat door de EHBO-ers gebruikt mag worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan brancards, behandelruimtes, icepacks of een AED. Zodra de verwachtingen en het beschikbare materiaal bekend is kan het materiaal voor de EHBSO klaar gemaakt worden. Denk eraan dat je ook gevraagd kan worden eerste hulp te verlenen aan supporters, mensen van de organisatie of andere aanwezigen.