Eerste hulp en reanimatie
Pagina herzien: zaterdag 17 maart 2018

Eerste hulp: vergiftiging kind

De wereld is voor een kind een grote speeltuin die ontdekt moet worden. Schoonmaakmiddelen en medicijnen kunnen er erg verleidelijk uit zien. Wat moet je doen als je kind een giftige stof heeft opgegeten of gedronken?

Eerste hulp

 1. Blijf altijd rustig. Dit is beter voor de situatie maar zeker voor het kind. Praat met het kind en vraag speels of het kind van de stof heeft genomen. Controleer ook of je iets mist uit de verpakking. Ook kun je bij sommige stoffen aan de mond ruiken.
 2. Neem contact op met de huisarts of zorg dat je de gifwijzer in huis hebt. Als de huisarts niet bereikbaar is kun je een apotheek of de huisartsenpost bellen. Bij ernstige vergiftigingsverschijnselen bel je gelijk 112.
 3. het volgende is belangrijk om te melden bij het bellen van de hulpdiensten:
  • de naam van het product (hou de verpakking of bijsluiter bij de hand)
  • de geschatte hoeveelheid die het kind op heeft
  • hoe lang geleden het kind het ingenomen heeft
  • welke symptomen zijn er te zien
  • hoe oud is het kind
 4. Als je naar een arts of de eerste hulp moet neem dan de verpakking, een restant of braaksel mee.
 5. Volg de aanwijzingen van de arts, aphoteker of centralist van 112 op.
 6. Als je het kind moet laten braken laat je eerst een klein glaasje water drinken. Dit om enige maaginhoud te creëren. Daarna ga je met bijvoorbeeld de steel van een lepel of een soortgelijk voorwerp voorzichtig achterin de mond over de tong. Dit wekt het braakreflex op. Gebruik niet je eigen vinger (tenzij het niet anders kan) omdat een kind hierop zou kunnen bijten als het in paniek raakt.
 7. Als het kind suf of bewusteloos is en daardoor niet zelf kan drink laat het kind dan niet braken maar zorg zo snel mogelijk voor professionele hulp. Leg het kind in stabiele zijligging.
 8. Bij een giftige stof op de huid of in de ogen spoel je met lauw water (eerst zelf voelen). Bij een stof op de huid of in de ogen 30 minuten spoelen.
 9. Gebruik geen stoffen die mogelijk de stof zouden neutraliseren zonder een arts te hebben geraadpleegd. Ga dus bij vergiftiging nooit zelf “dokteren”.