Eerste hulp en reanimatie
Pagina herzien: zaterdag 17 maart 2018

Eerste hulp vergiftiging

Eerste hulp bij vergiftiging hangt af van de ernst van de symptomen die het slachtoffer heeft. Bij ernstige verschijnselen (bewusteloosheid, ademhalingsproblemen of ernstige chemische brandwonden) ga je eerst 112 bellen en bij minder ernstige verschijnselen help je eerst je slachtoffer en bel je daarna 112.

Vergiftiging bij inslikken

Bij inslikken:

Bel 112 en meldt om welke gifstof het gaat. Volg de aanwijzingen van de centralist op. Geef of neem de verpakking of restant van het gif mee naar dokter of ziekenhuis.

Bij inademen:

Breng het slachtoffer in de frisse lucht. Kan je het slachtoffer niet verplaatsen ventileer dan de ruimte. Let op je eigen veiligheid. Kan je de ruimte niet in bel dan 112. Sluit apparaten die voor de vergiftiging kunnen zorgen uit (cv’s, boilers, geisers e.d.). Laat een slachtoffer met een moeilijke ademhaling niet plat liggen. Start zo nodig een reanimatie bij stoornissen in de vitale functies. Let op bij beademen. Er kunnen nog resten gas in de longen zitten die er door beademen uit komen. Als eerstehulpverlener kun je die dan inademen.

Op de huid:

Bescherm jezelf tegen de schadelijke stof. Veeg poeders weg. Spoel ze niet met water omdat dit vaak het effect versterkt. Trek natte kleding uit. In dit geval mag kleding wel van de wond losgetrokken worden. Spoel de wond 30 minuten lang schoon met, bij voorkeur lauw, water. Let op dat schoenen een opslagplaats vormen. Ook luiers slaan de stof op. Trek deze uit. Behandel chemische wonden daarna net als brandwonden.

Belangrijk bij het bellen van 112

De centralist heeft de mogelijkheid snel aan informatie te komen over hoe je het slachtoffer het best kan helpen. Volg dus de aanwijzingen van de centralist op.

Slachtoffer laten braken

Mocht je van de centralist van 112 de opdracht krijgen om het slachtoffer te laten braken dan is het als het kan het prettigst als het slachtoffer het braken zelf opwekt.

Braken opwekken als hulpverlener

Het kan gebeuren dat je als hulpverlener het braken op moet wekken. Handel dan als volgt.