Eerste hulp en reanimatie
Pagina herzien: zaterdag 17 maart 2018

Shock

Shock is een direct levensbedreigend letsel waarbij de druk in de bloedvaten te laag is om de belangrijkste lichaamsfuncties in stand te houden. Er is een gebrek aan rondpompend volume (bloed) waardoor er te weinig zuurstof bij het hart, de hersenen en andere belangrijke organen in de buik komt. Hierdoor sterven cellen snel af. De klassiek geneeskundige definitie van shock is: Shock is een discrepantie tussen het vaatvolume en de vaatinhoud.

Shock heeft een onbekende ontwikkelsnelheid. Het verloop kan minuten of uren duren. Er is wel een duidelijk lijn in de fases die een slachtoffer met shock doorloopt. Een eerstehulpverlener (EHBO'er) kan wegens het ontbreken van kennis en medicijnen niets doen om de shock op te heffen maar er zijn wel handelingen om de ontwikkelingen van de shock te vertragen.

Geschiedenis

Shock werd als eerst beschreven door de fransman Henri Fran├žois Le Dran in 1741. Hij schreef een boek over het proces dat volgde nadat een soldaat neergeschoten werd. Omdat de kracht van de geweren uit die tijd nog niet zo groot was als tegenwoordig, waren de wonden niet direct dodelijk. Na zo'n verwonding ging de gewonde soldaat door een ziekteproces wat Le Dran in zijn boek heeft beschreven als "choquer". Dit boek is vertaald in het Engels en daaruit is de huidige naam "shock" ontstaan.

Vroeger werd shock opgedeeld in veel groepen en gradatie die onder andere de tijd en omstandigheden omschreven. Hier kon echter niets mee worden gedaan als het om de behandeling ging omdat shock geen vaste tijdsduur heeft.

Daarom moest er een andere indeling gemaakt worden. Hiervoor is gekozen voor onderverdeling naar oorzaak en onderverdeling naar ernst. Deze omschrijving is niet altijd relevant voor de eerstehulpverlener (EHBO'er) maar kan in sommige gevallen wel helpen in het vertragen van de shock en de melding naar de hulpdiensten.

Shock hedendaags

Er wordt in meerdere situaties gesproken over shock terwijl er geen sprake is van het letsel shock. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een elektrische shock of de welbekende kranten shock die je in artikelen ziet staan. De elektrische shock (schok) kan wel leiden tot bijvoorbeeld een hartstilstand of interne brandwonden. Door deze letsels kan een slachtoffer wel in shock raken. De kranten-shock is ook geen vorm van shock maar wordt gebruikt voor het omschrijven van hevig geschrokken mensen.

Indeling shock naar oorzaak

Indeling shock naar ernst