Eerste hulp en reanimatie
Pagina herzien: zaterdag 17 maart 2018

Indeling shock naar oorzaak

Shock kunnen we indelen naar oorzaak en ernst. Voor de EHBO kan de verdeling maar oorzaak wat duidelijkheid bieden. Hieronder zie je de verschillende soorten shock zoals hypovolemische en anafylactische. De eerstehulpverlener (EHBO'er) hoeft niet uit te zoeken welke soort shock het slachtoffer heeft. Het herkennen van shock in het algemeen is veel belangrijker.