Eerste hulp en reanimatie
Pagina herzien: zaterdag 17 maart 2018

Indeling shock naar ernst

Shock is in te delen naar oorzaak en ernst. De ernst geeft aan hoe ver de shock ontwikkeld is. Dit is voor de eerstehulpverlener (EHBO'er) alleen maar extra kennis en heeft geen invloed op de handelingen.