Eerste hulp en reanimatie
Pagina herzien: zaterdag 17 maart 2018

Scherp vuiltje in oog

Met een scherp voorwerp wordt bijvoorbeeld een staal- of houtsplinter bedoeld. Ook glas, een steentje of een stokje kan oogletsel opleveren als het oog niet snel genoeg sluit. Sommige voorwerpen kunnen door het ooglid prikken bijvoorbeeld een dartpijltje. Dit oogletsel moet door een arts behandeld worden.

Herkennen ernstig oogletsel

Je kunt dit letsel herkennen doordat je het voorwerp of resten daarvan ziet zitten. Het oog kan rood zijn en tranen. Er kan een bloeding te zien zijn. Het oog doet pijn en de oogleden worden meestal dichtgeknepen en zijn moeilijk te ontspannen. Het zicht kan verminderd zijn en afhankelijk van de plek van de verwonding kan de pupil vervormd zijn. De klacht dat het slachtoffer een tik tegen het oog gevoeld heeft kan ook duiden op ernstig doordringend oogletsel.

Wat te doen