Eerste hulp en reanimatie
Pagina herzien: zaterdag 17 maart 2018

Eerste hulp bij hyperventilatie

Wat te doen

  1. Breng het slachtoffer in een rustige omgeving
  2. Probeer het slachtoffer uit de hyperventilatie te praten
  3. Lukt praten niet, probeer dan een zakje
  4. Blijf bij het slachtoffer tot de ademhaling is hetsteld
  5. Bel 112 als de hyperventilatie niet stopt

Uitleg eerste hulp hyperventilatie

  1. Hyperventilatie wordt opgewekt door wisseling in CO2 in het bloed. Dit kan door allerlei prikkels gebeuren (bijv. emoties). Breng daarom een slachtoffer naar een rustige plek. Zorg ook voor rust in je hulpverlening. Vraag omstanders om wat afstand te nemen. Is het slachtoffer niet bekend met hyperventilatie maar denk je wel dat hij er nu last van heeft, leg het slachtoffer dan simpel wat het is en wat er gebeurd. Op die manier kun je het slachtoffer gerust stellen. Leg ook zeker uit dat het niet schadelijk is en dat de symptomen zullen verdwijnen als de ademhaling weer normaal is.

  2. Probeer of het slachtoffer zelf de ademhaling onder controle kan krijgen. Zeg het slachtoffer rustig door de neus in en door de mond uit te ademen. Probeer daarbij het slachtoffer verder af te leiden en de aandacht van de ademhaling te krijgen.

  3. Lukt het niet om het slachtoffer zelf zijn ademhaling onder controle te laten krijgen dan kun je voorstellen om het slachtoffer in een zakje te laten ademen. Hierdoor ademt hij zijn uitgeademde CO2 (koolstofdioxide) weer in. Doe dit alleen als het slachtoffer dit wil. Dwingen heeft geen zin omdat dit de hyperventilatie nog verder zal opwekken. Een andere manier is de handen van het slachtoffer om de neus en mond te laten vouwen. Zo krijg je een kommetje om de neus en mond. Probeer dit zo goed mogelijk te sluiten. Hierdoor krijg je hetzelfde effect als met het zakje.

  4. Blijf bij het slachtoffer zolang de ademhaling nog niet is hersteld. Soms wil het helpen om bij een kleine verbetering het slachtoffer heel positief te benaderen alsof het bijna over is.

  5. Blijft de hyperventilatie aanhouden zorg dan voor professionele hulpverlening (huisarts(enpost) of in ernstige gevallen 112)
Geen cookies

Je accepteert geen cookies waardoor wij o.a. geen advertenties kunnen laten zien. Advertenties vormen onze bron van inkomsten.

Cookie instellingen