Eerste hulp en reanimatie
Pagina herzien: zondag 12 maart 2023

Eerste hulp elektriciteitsletsels


Onder stroom staan lijkt iets onschuldigs maar er kunnen grote onderhuidse letsels optreden. Dit door ontstaan van hitte en samentrekken van spieren. Letsels die kunnen optreden zijn bijvoorbeeld: brandwonden, botbreuken, bewusteloosheid of een hartstilstand.

Wat moet je doen?

 1. Let op je eigen veiligheid
 2. Verbreek de verbinding tussen slachtoffer en stroombron:
  • Trek de stekker uit het stopcontact of druk op de noodknop van de machine
  • Schakel de groep in de meterkast uit
  • Trek het slachtoffer eventueel aan zijn droge kleding los. Lukt dit niet, druk dan met je voet in de knieholten zodat het slachtoffer valt en daarmee mogelijk het contact met de stroombron verbreekt
  • Bel 112 als je het slachtoffer niet zelf kunt bevrijden
 3. Bel 112 als het slachtoffer bewusteloos is
 4. Behandel de letsels. Start indien nodig met reanimeren

Intrede en uittrede

Bij elektriciteitsongevallen heb je altijd een intrede en uittrede. De intrede is de plaats waar het slachtoffer in contact stond met de electriciteit. De uittrede is de plaats waar de stroom het lichaam heeft verlaten. Zowel bij de in- als uittrede is meestal een brandwond te zien.

Onderschat het onzichtbare niet

Vergis je niet in de ernst van elektriciteits wonden. Aan de buitenkant kan het een klein wondje lijken maar binnen in het lichaam kunnen ook brandwonden zijn ontstaan. Dit kan ernstige problemen geven zoals shock maar ook maakt het lichaam een stof (myoglobine) aan. Dit is schadelijk voor de nieren. De zichtbare brandwonden behandel je als iedere andere brandwond.

Spierkrampen

Bij hoge spanningen verkrampen spieren. Dit kan zelfs zo heftig zijn dat botten breken of spieren en pezen scheuren. Ook het hart en de ademhaling zijn een spieren. Kramp in de spieren kan dus grote gevolgen hebben.

Vitale functies

Let bij elektriciteitsongevallen op de ABC van het slachtoffer. De elektriciteit trekt door het lichaam en kan hierbij door het hart gaan. Een reanimatie is mogelijk.

Professionele hulpverlening

Schakel bij electriciteitsletsels professionele hulp in als het slachtoffer letsel heeft. Bij brandwonden, ga naar de huisarts. Bij ernstigere lestels bel je 112.