Eerste hulp en reanimatie
Pagina herzien: zaterdag 17 maart 2018

Wond aan de hals

In sommige gevallen is het niet mogelijk de wond te verbinden zoals bij een wond aan de hals:

  1. Laat het slachtoffer gaan liggen. Ga aan de gewonde zijde van het slachtoffer zitten.
  2. Neem een snelverband, steriel gaas of iets dergelijks en druk dit stevig tegen de wond.
  3. Buig het hoofd van het slachtoffer iets naar de gewonde zijde.
  4. Laat professionele hulp (1-1-2) bellen. Als dit niet kan bel je zelf.

Drukpunten

De drukpunten zijn uit de huidige leerboeken verdwenen. Dit betekent niet dat ze fout zijn maar ze zijn geschrapt omdat dit in praktijk vaak fout ging met onnodig tijd en bloedverlies als gevolg.

Geen cookies

Je accepteert geen cookies waardoor wij o.a. geen advertenties kunnen laten zien. Advertenties vormen onze bron van inkomsten.

Cookie instellingen