Eerste hulp en reanimatie
Pagina herzien: zaterdag 17 maart 2018

Beroerte (CVA)

Bij een beroerte worden delen van de hersenen om een bepaalde rede niet meer van bloed en dus van zuurstof voorzien. Dit kan zijn door een herseninfarct of een hersenbloeding. Door het uitvallen van bepaalde delen van de hersenen treden verschijnselen op waaraan je een beroerte kunt herkennen. Andere benamingen voor een beroerte zijn "stroke" (engels) of "CVA" (Cerebro Vasculair Accident).

Oorzaken beroerte

Snel herkennen van een beroerte kan de schade beperken. Voor het herkennen gebruiken we de Mond-spraak-arm methode.

Risico beroerte

Bepaalde factoren kunnen de kans op een beroerte groter maken. Deze factoren zijn:

TIA (lichte beroerte)

Een TIA is eigenlijk gewoon een beroerte. Het verschil is de tijd die de klachten aanhouden. Bij een TIA zijn de klachten binnen 24 uur volledig verdwenen. Bij een beroerte kunnen de klachten veel langer aan houden of zelfs niet meer verdwijnen. Meer over de TIA.

Geen cookies

Je accepteert geen cookies waardoor wij o.a. geen advertenties kunnen laten zien. Advertenties vormen onze bron van inkomsten.

Cookie instellingen