Eerste hulp en reanimatie
Pagina herzien: maandag 16 september 2019

AMPLE methode

AMPLE is een methode meer informatie over het slachtoffer te krijgen. Deze informatie kan doorgegeven worden aan een arts of het ambulance personeel. Je krijgt door uitvragen volgens AMPLE veel informatie over het slachtoffer. Ga hier zorgvuldig en respectvol mee om!

Letter Betekenis Uitleg
A Allergies Heeft het slachtoffer een allergie voor iets?
M Medicine Welke medicijnen gebruikt het slachtoffer?
P Past Is er in het verleden iets gebeurd?
L Last meal Wanneer heeft het slachtoffer voor het laatst gegeten?
E Event Wat is er gebeurt voor het letsel of ziek worden?

AMPLE is vooral een handige methode voor de gevorderde eerstehulpverlener (EHBO'er). Je hebt alleen wat aan de informatie bij de juiste kennis en ervaring.

Geen cookies

Je accepteert geen cookies waardoor wij o.a. geen advertenties kunnen laten zien. Advertenties vormen onze bron van inkomsten.

Cookie instellingen