Eerste hulp en reanimatie
Pagina herzien: zaterdag 17 maart 2018

Afkortingen EHBO (eerste hulp)

A

ABCDE
Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure of Enviroment
ACLS
Advanced Cardiac Life Support
Automatische Externe Defibrilator
ALS
Advanced Life Support
Ambulance
Allergies, Medication, Past, Last meal, Events
Advances Trauma Life Support
Alert, Vocal, Pain, Unresponsive

B

BedrijfsHulpVerlening
BIG-wet
Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg
Basic Life Support (reanimatie)

C

CPA
Centrale Post Ambulance
CardioPulmonary Resuscitation
Cerebro Vasculair Accident

D

- - -

E

EHBD
Eerste Hulp Bij Drugs
Eerste Hulp Bij Ongelukken
Eerste Hulp aan Kinderen
Eerste Hulp Bij Sport Ongelukken
EHV'er
Eerste Hulp Verlener
European Resuscitation Council

F

Face, Arms, Speech, Time

G

GE
Geneeskundige Eenheid
Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen
GRIP
Gecoordineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure
GRIP 0
Routine
GRIP 1
Incident + gecoordineerde multidisciplinaire inzet
GRIP 2
Grootschalig incident + gecoordineerde multidisciplineerde inzet
GRIP 3
Ramp/zwaar ongeval in één gemeente
GRIP 4
Ramp/zwaar ongeval in meerdere gemeente
GRIP 5
Ramp/Crisis in meerdere provincies/landen

H

HuisArtsenPost

I

Ice, Compression, Ellevation
In Case of Emergency

J

- - -

K

Koniklijke Nederlandse Reddings Maatschappij

L

Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding Slachtoffer
LPA
Landelijk Protocol Ambulancezorg

M

Mechanism injury, Indentified injuries, Signs, Therapy
Mobiel Medisch Team

N

Nederlands Rode Kruis
Nederlandse Reanimatie Raad

O

Oranje Kruis

P

PALS
Pediatric Advanced Life Support
PCM
Paracetamol
PHTLS
PreHospital Trauma Life Support
Praten, Lachen, Armen, Tong (Test bij herseninfarct)
PTSS
Post Traumatisch Stress Syndroom

Q

- - -

R

Rode Kruis
ROSC
Return of spontaneous circulation

S

SBAR
Situation, Background, Assessment, Recommendation
SEH
Spoed Eisende Hulp
Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie
Stichting Opleiding en Scholing Ambulancehulpverlening

T

T1
ABC instabiel
T2
Op termijn ABC instabiel
T3
ABC stabiel
T4
Overleden of kan niet gered worden
Transient Ischemic Attack

U

U1
Levensbedreigend, Klinische prioriteit: Onmiddelijk
U2
Spoed, Klinische prioriteit: zo snel mogelijk
U3
Dringend, klinische prioriteit: binnen enkele uren
U4
Niet dringend, klinische prioriteit: Geen tijdsdruk, wel diezelfde dag/dienst
U5
Advies, klinische prioriteit: volgende werkdag

V

VCA
VGM (Veiligheid, Gezondheid, Milieu) Checklist Aannemers

W

- - -

X

- - -

Y

- - -

Z

- - -