Eerste hulp en reanimatie
Pagina herzien: maandag 20 februari 2023

Bedrijfshulpverlening (bhv)


BHV staat voor Bedrijfs Hulp Verlening. Het is een wettelijke verplichting voor bedrijven om BHV te organiseren. Daarbij moeten er voldoende BHV-ers aanwezig zijn om in geval van een calamiteit de situatie in goede banen te leiden en hulp te verlenen. Het NIBHV is een organistatie die zich bezig houdt op het gebied van bedrijfshulpverlening en BHV-certificaten.

Op zoek naar een BHV cursus? Kijk eens in de ikEHBO.nl cursuszoeker.

Taken van de BHV'er

Een opleiding BHV bestaat uit de volgende onderdelen:

Brandbestrijding

Brandbestrijding is een belangrijk onderdeel van de BHV. Welk blusmiddel moet ingezet worden bij welk soort brand en hoe werken de blussers, slanghaspels en blusdekens. Verkeerde keuze van het blusmiddel kan extra schade opleveren of zelfs gevaarlijk zijn.

Ontruimen

Een andere belangrijke taak is het ontruimen van het gebouw bij grote calamiteiten. Dit moet natuurlijk goed en ordelijk gebeuren. De BHV-er controleert of de ruimtes verlaten zijn zodat er niemand achter blijft. Ook wordt gecontroleerd of alle belangrijke zaken geregeld zijn zoals bijvoorbeeld het sluiten van ramen en deuren en het uitschakelen van elektrische apparaten.

Eerste hulp

Ook eerste hulp is een onderdeel van de vaardigheden van een BHV-er. Deze eerste hulp beperkt zich vaak tot de levensreddende handelingen en is geen volwaardige eerste hulp opleiding. Zaken als reanimatie, actieve bloedingen en shock horen tot deze levensreddende handelingen.

Voor de eerste hulp heeft de BHV-er een BHV-koffer die ingericht moet zijn met standaard materiaal maar ook met extra materiaal voor specifieke letsels die kunnen onstaan door de werkzaamheden.

Dag van de BHV

De bedrijfshulpverlener is de eerste schakel in de hulpverleningsketen. Hij is als eerste ter plaatse nog voor de professionele hulpverleners. Sommige situaties kan de BHV-er door zijn kennis zelf afhandelen zonder dat er professionele hulp nodig is. Omdat de BHV-er op die manier zich inzet voor de medemens is de Dag van de BHV in het leven geroepen om mensen te confronteren met het belang van de Bedrijfshulpverlening. BHV-ers doen hun taak net als eerstehulpverleners niet voor zichzelf maar voor een ander.

De boodschap van de dag van de BHV is:

"Ik doe het ook van jou!"

Meer weten? Dag van de BHV

Geen cookies

Je accepteert geen cookies waardoor wij o.a. geen advertenties kunnen laten zien. Advertenties vormen onze bron van inkomsten.

Cookie instellingen